Zmluvy 2022

Zmluvy 2022

Zmluva o uverejnení inzercie

4.7.2022 4.7.2022 Zmluva o uverejnení inzercie + Príloha o uverejnení inzercie   MEDIATEL spol. s r.o., Bratislava (35859415) 159,00 EUR 2022017.pdf (42797)2022017 - príloha.pdf (42946)  
>>

Dodatok ku Kúpnej zmluve

28.6.2022 28.6.2022 Dodatok č. 7 ku KZ na surové kravské mlieko   Tatranská mliekareň, a.s., Kežmarok (31654363)   2022016.pdf (53540)  
>>

Dodatok

26.5.2022 26.5.2022 Dodatok č. 6 ku KZ na sur. krav. mlieko pre r. 2022   Tatranská mliekareň, a. s., Kežmarok (31654363)     2022015.pdf (53628)  
>>

Dodatok k zmluve

28.4.2022 28.4.2022 Dodatok č. 5 ku KZ na surové kravské mlieko  pre roky 2022 neurčitá Tatranská mliekareň, a.s., Kežmarok (31654363)   2022014.pdf (53694)  
>>

Zmluva

10.5.2022 10.5.2022 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení vedľ. živoč. produktov a zmluva o poskytnutí štátnej pomoci   VAS s.r.o., Mojšova Lúačka (31587666)   2022013.pdf (176985)  
>>

Zmluva o poskytnutí pomoci

25.4.2022 25.4.2022 Zmluva o poskytnutí pomoci do 31.12.2022 Plemenárske služby SR, š.p., Bratislava (36856096)   2022012.pdf (548475)  
>>

Dodatok k zmluve

26.4.2022 26.4.2022 Dodatok č. 1/2022 k Zmluve o posk.  účel. finan. prostriedkov   UVLF Košice (00397474)   2022011.pdf (290863)  
>>

Zmluva o dielo

1.2.2022 1.2.2022 Zmluva o dielo 1.2.2022 31.12.2022 Ing. Miroslav Bartko Košice  1500,00 EUR 20220010.pdf (215012)  
>>

Dodatok k zmluve

31.3.2022 31.3.2022 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. Z-02-20-1171 ak dohode o rozšírení účastníkov zmluvy na strane objednávateľa   AGROPODNIK SLAMOZ  spol. s r.o., Zemplínska Teplica (36204447) a  SCORP, spol. s r.o., Michalovce...
>>

Dodatok k zmluve

29.3.2022 29.3.2022 Dodatok č.4 ku KZ na sur. krav. mlieko pre r. 2022 neurčitá Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok (31654363) 0,382 EUR/l 2022008.pdf (53625)  
>>
1 | 2 >>

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode