Zmluvy 2020

Dátum Názov  a predmet zmluvy Doba platnosti Dodávateľ
(Názov, IČO)
Hodnota
(EUR)

Dokument
(*.pdf,*.txt)

Dátum Názov  a predmet zmluvy Doba platnosti Dodávateľ
(Názov, IČO)
Hodnota
(EUR)

Dokument
(*.pdf,*.txt)

 
Dátum Názov  a predmet zmluvy Doba platnosti Dodávateľ
(Názov, IČO)
Hodnota
(EUR)

Dokument
(*.pdf,*.txt)

 

 

 

Zmluvy 2020

Zmluva o nájme nebyt. priestorov

29.5.2020 29.5.2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov neurčitá Tomáš Čorba Zemplínska Teplica (8912149840) 51,00 EUR 20200012.pdf (517354)  
>>

Dodatok k zmluve

15.5.2020 15.5.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo   SCORP, spol. sr.o., Michalovce (31662919)   20200011.pdf (280894)  
>>

Zmluva o dielo

14.5.2020 14.5.2020 Zmluva o dielo č. Z-02-20-1171   SCORP, spol.sr.o., Michalovce (31662919) 357 888,00 EUR 20200010.pdf (717187)  
>>

Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽP

27.4.2020 27.4.2020 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení vedľajších živ.produktov a zmluva o poskytn. štátnej pomoci č. 31101979 od 4.5.2020 do 31.12.2020 VAS s.r.o., Mojšova Lúčka (31587666)   2020009.pdf (994766)  
>>

Dodatok ku KZ

28.4.2020 28.4.2020 Dodatok č. 25 ku KZ neurčitá Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok (31654363)   2020008.pdf (60434)  
>>

Zmluva o poskytovaní služieb

24.3.2020 24.3.2020 Zmluva o poskytovaní služieb č.  ZM-KO-OD-20-0711-NO/2020 na neurčito od 1.4.2020 KOSIT a.s., Košice (36205214)   2020007.pdf (1440674)  
>>

Zmluva na poskytnutie prác

10.3.2020 10.3.2020 Zmluva na poskytnutie prác   Ondáš Gregor Biele Vody (34525521)   2020006.pdf (379265)  
>>

Zámenná zmluva

27.2.2020 27.2.2020 Zámenná zmluva   OBEC Zemplínska Teplica (00332194)   2020005.pdf (523585)  
>>

Zmluva o odbere a znešk. biol. rozlož. odpadu

29.1.2020 29.1.2020 Zmluva o odbere a zneškod. biologicky rozlož. odpadu do 31.12.2020 CONTAX EKO, s.r.o., Nový Ruskov (36596507)   2020004.pdf (568820)  
>>

Servisná zmluva EMS

14.1.2020 14.1.2020 Servisná zmluva EMS č. STS45N6202 19340 od 1.12.2019 do 30.11.2021 Zeppelin SK s.r.o., B.Bystrica-Kráľová (31579710)   2020003.pdf (661639)  
>>
1 | 2 >>

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode