Výročné správy

Výročné správy o hospodárení podniku sú vypracované v súlade s požiadavkami zákona o neziskových organizáciách a zákona o účtovníctve a ukladajú sa v registri neziskových organizácií vedenom Obvodným úradom v Košiciach. 

Dátum zostavenia Dátum schválenia Správa (*.pdf)

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode