O nás

 

Základná charakteristika podniku

 

    Školský poľnohospodársky podnik n.o. Zemplínska Teplica začal svoju činnosť v roku 2003, ale jeho história siaha až do roku 1971, kedy bola zriadená štátna príspevková organizácia ŠPP VŠV v Zemplínskej Teplici v gescii Ministerstva školstva a vtedajšej Vysokej školy veterinárnej v Košiciach. Následne na to prebiehala až do polovice osemdesiatych rokov rozsiahla prestavba a modernizácia za účelom vytvorenia podmienok pre praktickú prípravu študentov veterinárnej medicíny a prax, čo je hlavným poslaním aj v súčasnosti. Neodmysliteľnou súčasťou našej činnosti je chov hospodárskych zvierat najmä hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz.

    V dnešnej podobe je naša organizácia jednou zo súčastí Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zriadená ako samostatná právnická osoba podľa § 38 zákona 
č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v právnej forme neziskovej organizácie. Zabezpečujeme poskytovanie odborných služieb v oblasti praktického vzdelávania a nadväzne na to služby pri plnení výskumných a vývojových úloh v oblasti veterinárnej medicíny a hygieny potravín a zabezpečuje realizáciu odborných praxí študentov najmä pre zriaďovateľa v priestoroch areálov Zemplínska Teplica a Veľké Ozorovce.

    V chove hospodárskych zvierat sa zameriavame na produkciu surového kravského mlieka, jatočného hovädzieho dobytka, ošípaných a jahniat. Súčasne produkujeme chovný materiál na realizáciu praktických cvičení a odbornej praxe. V ostatnej podnikateľskej činnosti sa zameriavame na využitie voľných kapacít našich prevádzok najmä poskytovaním ubytovania, stravovania a technologických kapacít.

 

ŠPP, n.o. Zemplínska Teplica

  

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

 

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode